За арттерапията като подход

За арттерапията като подход

В този раздел може да получите допълнително информация за арттерапията като един от терапевтичните подходи в работата ми. Каква е нейната същност и при какви случаи е ефективна. 

Ако не откривате отговор на въпрос, който ви интересува, не се колебайте да се свържете с мен

Какво е арттерапия ?

Буквално арттерапия означава лечение чрез изкуство. Тя  е форма на експресивна терапия, която използва творческия практики за да подобри  физическото, психическото и емоционалното благосъстояние на човека. Арттерапията има огромно приложение при различни състояния, както при тревожности, депресия, емоционални травми, конфликти,  така и за личностно развитие, прозрение, намиране на решение при трудни ситуации.

Как работи арттерапията?

В същността си арттерапията предоставя едно защитено пространство за изразяване на чувства, вътрешни състояния и емоционални травми, без думи, чрез цветове и форми.  От една страна, творческият процес успокоява мислите, обръща погледа навътре и оставя подсъзнанието да се "изрази". Така  както вербалното изговаряне на вътрешни състояния носят облекчение и осъзнаване, по същият начин изказаните с цветове емоции биват осъзнати и облекчени, което води до вътрешна промяна, която се отразява външно в живота. Арт терапията работи дори многопластово и продължително. От друга страна, арт терапията улеснява изказването и назоваването на трудни за вербализиране емоции. Многопо-лесно е да се говори за чувства от позицията на дистанцията, на листа пред нас, а не вътре в нас. 

Арттерапията и резултатът творенето са като огледало – отражение на личността, в което чрез цветните материали човек  придава смисъл, получава нови разбирания за себе си.

За кого е арттерапията?

Арттерапията е приложима за хора от различни възрасти – от децата до зрели хора.  Децата нямат сложния език на възрастните, а така също са спонтанни за въображаема игра. Това прави арттерапията изключително полезна за да достигнем до вътрешния свят на детето, да го чуем и разберем. А децата също като възрастните имат своите страхове и тревоги.

Възрастните са забравили играта, въображението е поставено на пауза, а то е важен елемент в живота ни и основа в арттерапията. Ето защо каним възрастните да подходят като деца, да влязат в една алтернативна защитена действителност и да експериментират,  да поемат риска  да променят, да са отворени. Ще бъдат изненадани от резултата, от  вътрешната промяна, която води до промяна в живота.

При какви случаи е приложима?

Арттерапията може да бъде в помощ при справяне със стреса, намаляване на тревожността и безпокойството,  преодоляване на емоционални и поведенчески проблеми, пост травматичен стрес и депресия, преодоляване на фобии, неврози, семейни конфликти, социална изолация. Подкрепяща е при неврологични и когнитивни разстройства,  лечение на болестта на Алцхаймер и деменция, за намаляване на възприятието на болката и умората, особено за тези, които са предизвикани от увреждане или заболяване.

 

Необходими ли са ми арт умения?

В арттерапията не са необходими художествени  умения, защото не е важен крайния резултат, а преживяването. Целта на арт терапията, за разлика от креативните работилници и ателиетата по рисуване е човек да се изрази, да сътвори не това което вижда, а това което чувства.