За интегралния коучинг като подход

За интегралния коучинг като подход

В този раздел може да получите отговор на всички въпроси, свързани с интегралния коучинг като един от подходите в работата ми.

Ако не откривате отговор на въпрос, който ви интересува, не се колебайте да се свържете с мен

Какво е интегрален коучинг?

Интегралният коучинг се основава на синтез между психология и духовни практики, между съвременни психологични школи и древни мъдрости.

Коучинг е подкрепа, разговор, в който коуча задава въпроси и подпомага търсещия човек сам да открие  своите индивидуални отговори.  Коучинга има за цел развитие на истинския потенциал, за удовлетворение и постигане на целите в живота чрез фасилитиране и практика.

Кога е подходящ коучинг подхода ?

  • Ако търсите насока за изявата на на вашия автентичен потенциал;

  • Ако се намирате в труден момент от живота си или сте изправени пред вземане на важно решение;

  • Ако сте неудовлетворени и искате да направите промяна, но не знаете от къде да започнете;

  • Ако търсите баланс между личния и професионален живот;

  • Ако искате да бъдете по-уверени и да повишите самооценката си;

  • Ако преминавате през професионална или житейска трансформация;

  • За тези които, са готови да се ангажират и да работят последователно за постигане на това, което искат и да станат майстори – творци на собствения си живот.

Какво отличава коучинг от психотерапия?

Коучинга работи със здрави хора, които се стремят към израстване и усещане на цялостност.

Коучингът е различен от психотерапия, тъй като не е предназначен за справяне с психологически проблеми /психични или неврологични симптоми/. Въпреки че могат да възникнат емоционални проблеми, основният фокус на коучинг е да ви помогне да идентифицирате целите си, да ги постигнете и да развиете конструктивни навици и умения.

Коучингът много малко работи с миналото, а е насочен върху създаването на това, което искате сега и в бъдеще.

Коучингът не е консултация, няма за цел да дава съвети как да подредите живота си.

Какво отличава коучинга от консултация?

Коучинга не е консултация, няма за цел да дава съвети в определена област от живота ви.

Основавайки се на моята професионална подготовка като коуч и терапевт, смятам, че психологичното консултиране също не дава готови съвети за конкретен проблем или за това как да наредите живота си. Това би означавало да оставите управлението на живота си в чужди ръце. Само Вие знаете точно как се чувствате. Само вие може да поемете отговорност за вашия живот и да вземете конкретно решение, по който и да е въпрос. Само вие може да направите избори в съгласие с индивидуалните си ценности.