За логотерапията като подход

За логотерапията като подход

В този раздел може да получите отговори на всички въпроси за логотерапията като един от подходите в терапевтичната ми работа. Какво точно е логотерапия, при какви случаи може да бъде полезна и други.

Ако не откривате отговор на въпрос, който ви интересува, не се колебайте да се свържете с мен.

Какво е логотерапия ?

Логотерапията е хуманистична психология, третото Виенско направление на психотерапия след психоанализата на Зигмунд Фройд и индивидуалната психология на Алфред Адлер. 

Логотерапия е психотерапия насочена към търсене и преоткриване на смисъла като основна мотивираща сила за пълноценен и щастлив живот. Тя е подкрепа за  преодоляване на кризи,  за пълноценен и щастлив живот .

В понятието логотерапия,  под „логос“ се разбира  смисъл, от една страна и от друга, духовното в човека. Екзистенц анализът има за цел да обясни човешкото съществуване и да „освети“ възможностите за смисъл. В това обяснение, личността разяснява и разгръща себе си в протичащия живот. Това означава, че по индивидуалният жизнен път може да се съди за същността на личността.

Каква е същността на логотерапията ?

Логотерапията  смята, че всеки човек е индивидуален и неповторим и има свободата и отговорността да  заеме активна позиция спрямо живота, спрямо  ситуациите, дори спрямо непроменимите факти, като гени и семейство. И това е една от същността на нейната теория, че човек има определен характер, но „е“ личност, което му дава свобода за личностно „изграждане“. Свободата да бъде друг. Личността е свободна, за разлика от  характера. Човекът е личност само когато се държи свободно, независимо от характера си т.е. когато може да заеме позиция.

 Логотерапията се основава на триизмерния модел за човека, според който човек е не само тяло с био-физиологични  процеси, не само  психика с емоционални проявления, но също човекът има духовно измерение. Човек е в своята цялост в единството на тялото, психиката и духа. Свободата и отговорността са част от духовното измерение на човека.  Това не ограничава логотерапията само до духовни хора, /в разнообразието от смисъла, който всеки влага в понятието/. Напротив тя ...  Логотерапията е катализатор за осмисляне на ценностите, за осветяване на възможностите  и за намиране на смисъл.

Какво отличава логотерапията от другите школи ?

Смисъла е основна мотивираща сила, която е предпоставка за щастие.  Всеки човек се стреми към щастие. И единственият път към щастието е чрез смисъла. Това е непряк, заолбиколен път.  Всеобщо мнение е че удоволствията, властта, материалните придобивки  ще ни донесат така желаното щастие.  Всички те са  преходни или  фиксират човек в  самоцелното преследване. Дори себереализацията като самоцел може да доведе загуба на смисъл. Защото смисъла е индивидуален, в съзвучие с вътрешните ценности, но се осъществява навън в света чрез другите.  Въпросът е къде бих искал да дам своя принос в този свят. За какво, защо бих искал да направя усилие. Какви следи оставям в света?

Кой е Виктор Франкъл?

Виктор Франкъл е основателя на логотерапията и екзистенцанализа, австрийски лекар, невролог, психиатър, преживял концлагерите по време на Втората световна война.  Автор на над 20 книги, сред тях "Човекът в търсене на смисъл", една от най-влиятелните книги за миналия век, актуална и днес, в която авторът подчертава изключителната роля на смисъла за психичното здраве и пълноценен живот.

Основната идея за смисъла се ражда по време на престоят на Виктор Франкъл в концлагерите на смъртта. Според Франкъл, шанс за оцеляване, макар и малък, са имали само тези, които са имали основателна причина да преживеят нечовешките мъки, само тези, които са имали своето "Защо". Без своето "защо", животът е празен и лишен от смисъла.