Вярвам в себе си

Вярвам в себе си

Арт Логотерапевтична група за подкрепа. 

  * За всеки, който търси своя източник на себеуважение, себеоценка и лична стойност.

  * За всеки, който копнее да се свърже с устойчив център вътре в себе си, извор за жизнена сила, мъдрост и напътствия.

 *  За всеки, който е имал трудно детство. 
 * За всеки, който воюва да достигне съвършенство, в търсене на себеоценка.

Групата има цялостна програма с фокус изграждане на здравословна себеоценка и увереност. 

Кога:   Два пъти в месеца  

Къде: Център Екзистеа - бул. Никола Вапцаров 17-21 

Запиши се за участие

Пространство за споделяне, подкрепа чрез творчески задачи - рисуване, моделиране, писане, общуване и обратна връзка. Групата включва  арттерапевтични и медитивно релаксиращи практики, подкрепени от психотерапевтичен подход на смислово-центрирана терапия.  

Ползите, които ще получите чрез участието Ви в  група са: 

·         Повече вяра в себе си, себеуважение и здравословна себеоценка

·         усещане за собствената стойност не през имам и правя, а през съм;

·         Разширение на униалността и преоткриване на  силните страни; 

·         Разбиране и хармонизиране на  емоциите си;

·         Смелост и увереност за себеотстояване и поставяне на здравословни граници; 

·         По-дълбоко разбиране на себе си чрез рефлексия и обратна връзка за ограничения;

·         Прозрения за разрешаване на настоящи важни въпроси; 

·         Повече доверие в собствената стойност, сигурност и устойчивост. 

Предимствата на груповата работа са изграждане на социален микрокосмос за защитено общуване,  групата като огледало на реалния живот и на моделите на поведение,  усещане на свързаност и намаляване на изолацията с цел работа със себе си и междуличностни взаимоотношения.

Водещ  Магдалина Алтаванска , магистър - психолог, консултант по логотерапия, дипломиран арттерапевт. 


Всички полета със звездичка (*) са задължителни.