Аз съм - деца и тийнейджъри

Аз съм - деца и тийнейджъри

Индивидуална психологическа консултация за деца и тийнейджъри в помощ за изграждане и развитие на здрава идентичност. 

За Щастливи и Отговорни деца, Уникални със своята индивидуалност. 

Ние знаем, че всяко дете, всеки човек е различен със своята уникалност и работим за разширение и изява на тази уникалност.  Образователната програма е унифицирана и приравнена към средното, което изключва различните. 

 

Услугата е налична онлайн или лична среща.

 

 

Аз съм поощрява уникалната индивидуалност на подрастващото дете и го подкрепя в търсенето и откриването на себе си, в развитието на здравословна себеоценка и себеувереност в изграждащата се личност.   

Аз съм съпътства детето да изследва и разкрива своя потенциал и своите желания като го подкрепя да разгръща силните си страни в увереност и автентичност.  

Аз съм изгражда социални умения -  в дух на разбирателство, за изразяване на себе си и поставяне на здравословни граници. 


Всички полета със звездичка (*) са задължителни.