Детство мое - група

Детство мое - група

Арт терапия за деца в група за развитие на детската личност.
Целта на групата е чрез пъстротата на творчеството и игровия подход детето да споделя себе си, да опознава  света, да общува в доброта и да разширява своята уникалност.

Група за деца от 3 - 6 години  / Група за деца  от 6 - 12 години

 Защо да изберете Детство мое:

∼ Ние знаем, че всяко дете, всеки човек е различен със своята уникалност и работим за разширение и изява на тази уникалност. Това дава увереност и самочувствие на детето. 

6 годишен опит в провеждането на детски ателиета и индивидуална работа с деца.

Щастливи деца и доволни родители - това е обратната връзка към нас. 

Заявете своя интерес за включване в група и ние ще ви информираме за актуалните възможности и място на провеждане.Детство мое работи в три посоки:

Развитие на пълноценен Аз образ на детето: Себеизразяване чрез творчество, поощряване и стимулира индивидуалните различия и уникалността на детето. Развитие на въображението и креативността. Артистичност и спонтанност, за свързване с творческия потенциал и творческото мислене .

Светът на емоциите: Опознаване на емоциите и начините за изразяването им. Разбиране на себе си, своите емоции. Успокояване на хиперактивност.

Социални умения: Изкуството на общуване с другите в дух на доброта и разбирателство чрез творчество и игра.Умения за разбиране на другите и в същото време съхранение на собствената идентичност. Поставяне на здравословни граници.

Какви са ползите за детето: 

  • Повишава на самочувствието и увереността;

  • Подкрепа на детето в предизвикателствата на кризата на училищната възраст;

  • Изгражда ценности – доброта, емпатия, отговорност;

  • Развива на дясната креативната част на мозъка;

  • Научаване на нови неща, чрез игрови подход.

Защо изкуство

  • Децата нямат сложния език на възрастните. Пъстрите материали и играта улесняват себеизразяването, общуването, дори за затворени и срамежливи деца.

  • Детето, също както възрастния, преминава през своите предизвикателства, които малкия човек среща в израстването си. В стремежа си да заслужи любовта на родителите си, често преживява вътрешни противоречия– защо мама и татко се скараха, какво да направя, за да ме обичат.

  • Експресивната арттерапия преминава от рисуване в приказка и в театър, а това стимулира въображението и творческото мислене. 

  • Арттерапията е насочена към преживяването на самото творене, а не в крайния резултат, но винаги има елемент на радост и гордост от сътвореното.

« сходни Услуги 

 

Какво казват другите за нас:

"Много ми харесват срещите с Меги, с другите деца с които заедно рисуваме. Чувствам се страхотно там. Меги е много, много мила и добра и винаги ми помага. Най-много ми харесва, че винаги накрая можем да рисуваме това, което искаме и да си говорим за всичко.  Искам да взема един мегафон и да извикам на всички деца колко е хубаво рисуването и колко е добра Меги, никога не ни казва, че рисунките са ни грозни."  -  Неди

 още  впечатления Всички полета със звездичка (*) са задължителни.