Забавна терапия

Забавна терапия

Индивидуална арттерапия за деца в подкрепа на развитието и в помощ при затруднения. 

Забавна терапия е интегриране на творческо-игровия подход в терапията с цел стимулиране и развитие на скрития потенциал и в същото време съхранение на детското преживяване на забавление.

Защо арт терапия? Децата нямат сложния език на възрастните. Пъстрите материали и играта улесняват себеизразяването и общуването, дори за затворени и срамежливи деца. Детето, също както възрастния, преминава през своите предизвикателства, които среща в израстването си. В стремежа да заслужи любовта на родителите си, подрастващият често преживява вътрешни противоречия.

Еднократна сесия с арт терапия има по скоро диагностичен ефект. За да е налице резултат препоръчваме терапевтична работа, съобразена спрямо целта. Предлагаме карта с отстъпка за пакет посещения. 

Забавна терапия подкрепя сензорно моторното, интелектуалното и личностното развитие на детето чрез творчество - благоприятства финната моторика, сръчността и креативността.  Забавна терапия работи за изграждането на умения за общуване. Творчеството е забавен начин за  опознаване на светът на емоциите и начините за изразяване. Забавна терапия спомага за изграждането на Аз образа /идентичността/ на детето, за повишаване на самочувствието и себеувереността. 

Забавна терапия е арттерапевтична услуга и при трудности в развитието за справяне и подобрение качеството на живот при:

Поведенчески и емоционално проблеми, за преодоляване на дефицити в общуването, подкрепа при трудности в ученето,  хиперактивност със или без дефицит на вниманието 

Двигателно-интелектуални и говорен аспект,  сензорни и координационни нарушения /генетични или след травми/ 

Какви са ползите : 

Повишаване на увереността на детето

Подкрепа в предизвикателствата на кризата на училищната възраст 

Изграждане на ценности – доброта, емпатия, истина, отговорност 

Развитие на дясната креативната част на мозъка 

Научаване на нови неща, чрез игрови подход 

Себеизразяване и експериментиране в различни роли и поведения в атмосфера на творчество и подкрепа. 


Всички полета със звездичка (*) са задължителни.