Споделени

Споделени

Кръг  за покрепа за себеопознаване, себеизразяване  и споделяне в група за творчество и взаимопомощ.  

Целта на кръга е да предостави безопастно пространство за свързване и осъзнаване на себе си, за разбиране и хармонизиране на емоциите си, за прозрения и интегриране на житейски предизвикателствата,  от една страна. И от друга,  да създаде защитено социално поле за автентично общуване в човешка  непринуденост и съпричастност.  

Важна основа за кръга е свободен избор и усет за вътрешен комфорт доколко и кога да споделите в съхранение на усещането Ви за сигурност и уважение към  индивидуалните граници .   

Групата се формира при минимум 6 участници. Направете своето запитване за предстоящи групи или следете в сайта ни

Групата използва арттерапевтични и релаксиращи практики.

Творчеството в терапията работи по един много дълбок и в същото време изключително деликатен  начин. Допринася за щадящо назоваване на болезнени чувства, придава лекота и целенасочено възприятие за терапията като игра.  Ползите, които ще получите чрез участието Ви в  кръг са: 

·         Разширение на униалността и преоткриване на  силните страни; 

·         Разбиране и хармонизиране на  емоциите си;

·         Прозрения за разрешаване на настоящи важни въпроси;

·         Смелост и увереност за себеотстояване и здравословни граници;

·         Придобиване на по-дълбоко разбиране за себе си чрез рефлексия и обратна връзка за ограничения. 

Предимствата на груповата работа са изграждане на социален микрокосмос за искрено общуване,  групата като огледало на реалния живот и на моделите на поведение,  усещане на свързаност и намаляване на изолацията с цел работа със себе си и междуличностни взаимоотношения. 

« Група Утеха 

всички Услуги 

 

Какво казват другите за нас:

Включих се в групови арт терапевтични практики на Магдалина Алтаванска за първи път през 2014 г. Бях привлечена от темата за изкуството и възможността да изразявам себе си чрез творчество, но не очаквах колко много всъщност ще открия и в какво дълбинно пътешествие към себе си поемам. В продължение на 2 години  регулярно посещавах груповите практики, впоследствие проведохме и индивидуални сесии. За арт терапевтичните практики с Меги в мен остана усещането ми за тихо, спокойно и защитено пространство, разбиране и любов. Като психолог, арт терапевт и коуч Магдалина е отлично запозната и прилага разнообразни терапевтични практики в работата си.На родителите препоръчвам и детските арт ателиета за личностно развитие на детето, в които дъщеря ми участваше с голямо удоволствие. Благодаря, че си част от пътя ми, Меги!  - Милена 

 още  впечатления 


Всички полета със звездичка (*) са задължителни.