Прощавам си

Прощавам си

Прощавам си

Може би всеки от нас таи вътрeшно осъждане, вина за минали събития, за действие или бездействие към друг човек или към себе си. Статията има за цел да Ви запознае с един нестандартен начин на даване на прошка, изразена творчески отвътре навън, акт на прошка не с думи, а вътрешно преживяване чрез експресивна арт терапия. Статията има за цел също да ви провокира за освобождение от вина и осъждане, за да се свържете с радостта и свободата. 

Експресивна арт терапия 

Арт терапията  е лечение чрез изкуство. Това е терапевтичен подход, който използва творчеството /рисуване, моделиране/  с цел поддържане и подкрепа за цялостно здраве – физическо, психическо и духовно. Експресивната арттерапия, от своя страна, е спонтанно преминаване от една модалност в друга в творческо-терапевтична рамка.  Казано по-просто експресивната арт терпаия е преливане от рисуване в писане, от стих или история в театър, танц или движение. Всичко това с цел свързване с подсъзнанието, изразяване на вътрешния свят, разбиране, осъзнаване и приемане на себе си, което води до външна промяна в живота.

Прошката  

Прошката е освобождение от миналото, което вече е безвъзвратно отминало и не може да се промени. Даването на прошка  е акт на отказ и пускане на осъждането към другите. Прошката към себе си е освобождение от вината.  А вината, както Виктор Франкъл, (основателят на Третата Виенска психотерапевтична школа - Логотерапия), ни учи, е „действие против смисъла“.[1] Вината е  самонараняване, обвинение на себе си с цел оправдание и напразна надежда за изчистване на съвестта. Така както вината е безсмислена, защото не ни носи спокойствието и щастието,  което търсим, нито ни освобождава от отговорността за действието или бездействието за вече минали неща, прошката е най-смисленият избор. 

Прошката е път към освобождение. Прощаването не е изричане на думи, а акт на поемане на отговорност към себе си и към другите,  отговорност за действието пред съвестта. Прошката е „учене“ от опита и осъзнаване на „грешката“ /ако изобщо има грешка/.   Прошката е ангажиране със съвестта. А съвестта е вест за нас от себе си, от подсъзнаието. Съвестта е духовното ни зрение. Основната задача на съвестта е да покаже на човек  “единственото, което му е нужно точно в конкретната ситуация“ . 

Творческо "Прощавам си"

Прекрасно изказана прошка към себе си в стихотворението „Прощавам си“ от Надя. Надя е участник в групова арт терапия през 2015 г. на тема Прошка. „Прощавам си“ е продължение на картината "Прощавам си"  - вътрешно преживяване на прошката, експресивно изразено навън с цветове чрез арт терапия. Надя е земна и търсеща, която отвори творческия си потенциал  за писане след няколко съвсем спонтанни участия в групова арт терапия. По-късно, тя сътвори и издаде стихосбирката „Танцувам с вятъра.“  Споделя, че "случайните" участия в арттерапевтични сесии са един от факторите за отключване на нейния творчески потенциал. Тук може да прочетете, нейните думи за творческото пробуждане. 

Споделям нейното стихотворение „Прощавам си“ с Вас за да Ви подкрепя в пътя на прошка, с намерение нейните думи да бъдат пътеводна звезда за Вас в пътя към себе си, за ангажираност към онзи вътршен глас – съвестта, който винаги е с нас и ни дава мъдри съвети дори и за това как да обичаме себе си. 

 

 

 

В заключение ще цитирам отново Виктор Франкъл: „Разбира се човек е все още свободен пред съвестта, но тази свобода се състои само и единствено в две възможности: Да се вслуша в съвестта или да не обърне внимание на предупреждението.“  Изборът е наш. Дали сме готови да заплатим цената, игнорирайки „духовното око“ – съвестта, с цената на вината. 

 

[1]Виктор Франкъл (1905-1997) е ученият, лекар, невролог, преживял лагерите на смъртта през Втората световна война,  който поставя смисъла  в живота на централно място, както в творчеството си, така и в личното си отношение. Автор на много книги за смисъла една от най поулярните е "Човекът в търсене на смисъл".

 

Снимка: Екзистеа 

Автор: Магдалина Алтаванска, психолог, арттерапевт, специализант-логотерапевт. Повече за автора тук.

АКО ВИ Е ХАРЕСАЛА СТАТИЯТА, ЩЕ СМЕ БЛАГОДАРНИ ДА Я СПОДЕЛИТЕ. 
ВСИЧКИ  СТАТИИ  СА АВТОРСКИ  И ПРИНАДЛЕЖАТ НА ЕКЗИСТЕА ЕООД. 

 


Последни статии

Вярвам в себе си

Вярвам в себе си

  • 18 септ. 2022

Светът е едно голямо състезание, в което успехът е израз на победа. Да си щастлив означава да си усп ...

Научи повече
Успешно и отговорно родителство

Успешно и отговорно родителство

  • 15 септ. 2021

Всяко дете, всеки човек е индивидуално, уникално човешко същество. Всяко дете е ценно, стойностно и ...

Научи повече
Силата на благодарността

Силата на благодарността

  • 19 апр. 2021

Благодарността е духовна практика, която благоприятства цялостното здраве - физическо, емоционално и ...

Научи повече